วิ่งมินิมาราธอน 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมวิ่งพร้อมกัน 3 จังหวัด อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ จัดหวัดเชียงราย และ จังหวัดลำพูน

ข้อมูลการติดต่อ