วิ่งมินิมาราธอน 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ปิดรับสมัครแล้ว!!!

 

มารวมหัวใจเป็นหนึ่ง และเฉลิมฉลองวาระสถาปนาครบรอบ 50 ปี 

ร่วมวิ่งพร้อมกัน 3 จังหวัด อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลำพูน

 

วิ่งมินิมาราธอน 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ปิดรับสมัครแล้ว!!!

 

มารวมหัวใจเป็นหนึ่ง และเฉลิมฉลองวาระสถาปนาครบรอบ 50 ปี 

ร่วมวิ่งพร้อมกัน 3 จังหวัด อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดลำพูน